Sneaker LAB מייצרת קו שלם וחדש של מוצרים ביוטכנולוגיים וידידותיים לסביבה. כל מוצרי החברה הינם על בסיס מים, עובדים ברמה המולקולרית.
Sneaker LAB שיכפלו את תהליכי הפרוק בטבע ובעזרת ביוטכנולוגיה האצו את התהליכים ,ריכזו את התמיסה כך שבתוך כל בקבוק יש בקטריות ואנזימים טהורים. האנזימים מתחילים מיד בפעולת הניקוי ואילו הבקטריות נכנסות לפעולה מאוחר יותר וממשיכות לפעול עד שלושה ימים!

התוצאה היא טכנולוגיה ייחודית המשקפת את עתיד חומרי הניקוי.

חשוב ל Sneaker LAB לשמור על קיימות ואיכות הסביבה. והחברה זכתה ב- green tag certified., התג הגבוה ביותר המוענק למוצרים אקולוגיים וירוקים.כל התמיסות מתכלות ב100% והאריזות מותאמות למחזור.
אתר היצרן  www.sneakerlab.com
LOGOS-06 (2).jpg
PKIT.png